top of page
cepa advocaten team.png

ons team

CEPA Advocaten werd in mei 2018 opgericht door Ilse de Jongh, Peter Van Der Eecken en Jan Wesemael.

ilse cepa advocaten

Ilse
de Jongh

Ik ben geboren op 8 juni 1984 in Jette. Mijn studies secundair onderwijs heb ik gevolgd aan het Koninklijk Atheneum Keerbergen. Vervolgens startte ik hogere studies aan de Katholieke Universiteit Leuven en behaalde er in juni 2008 het diploma Licentiaat (Master) in de Rechten. 

 

Mijn professionele loopbaan begint in oktober 2008. Ik begon mijn carrière aan de balie Brussel bij TKA-Advocaten. Mijn stagemeester was Mr. Roosje Uyttendaele. De stage in een Brussels advocatenkantoor was enorm leerrijk omdat ik er kon proeven van diverse takken van het recht: verkeersrecht, strafrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, familierecht, huur, … Ik ging heel veel naar de rechtbank en kon dus veel pleiten in diverse materies.

 

In november 2012 vervoegde ik het Advocatenkantoor Dubois & Fabré in Aalst. Daar heb ik mij voornamelijk toegelegd op het personen- en familierecht.

 

In juli 2018 startte ik samen met Peter en Jan een eigen kantoor.

 

Voorkeurmateries: familierecht, familiaal vermogensrecht

 

ilse@cepa-advocaten.be

peter cepa advocaten

Peter
Van Der Eecken

Papa van 2, geboren op 7 mei 1983 in Aalst. In Aalst ging ik naar het Sint-Jozefscollege. Aan de Hogeschool Gent behaalde ik een professionele bachelor bedrijfsbeheer - Rechtspraktijk. Mijn master in de rechten behaalde ik in 2010, als werkstudent, aan de UGent. Ik werkte toen als adviseur op de personeelsdienst notarissen, magistraten en gerechtsdeurwaarders.

 

Na mijn studies ging ik aan de slag bij Advocatenkantoor Dubois & Fabré waar ik mij toelegde op burgerlijke aansprakelijkheid en contractenrecht, voornamelijk huur en bouwrecht. In 2011 op het einde van mijn eerste stagejaar won ik de pleitwedstrijd onder de eerstejaars stagiairs van de Balie van Dendermonde. Tijdens het tweede en derde stagejaar was ik ook actief als bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie Dendermonde.

In 2014 behaalde ik het getuigschrift van bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

 

Na 5 jaar ruilde ik de advocatuur in voor een job als Real Estate Specialist, adviseur rechtskundige specialiteit, bij de NMBS. Daar kon ik mij vooral toeleggen op verkopen, aankopen, erfpacht, opstal, concessies, …

 

Na 3 jaar te werken als Vastgoedspecialist was ik klaar om met veel zin en extra ervaring en bagage terug te bemiddelen, advies te geven en de mensen bij te staan tijdens een procedure. Een goed advies is voor mij pragmatisch, duidelijk, beknopt en in mensentaal. In de general counsel barometer van 2016 werd dit sprekend omschreven als volgt: “Vertel mij niet hoe een horloge werkt, vertel mij hoe laat het is.”

In 2022 behaalde ik het getuigschrift van collaboratief advocaat en ik 2023 slaagde ik in het examen van plaatsvervangend rechter/raadsheer.

 

Voorkeurmateries: bemiddeling, collaboratieve onderhandelingen, verbintenissenrecht, bouwrecht, (aan)koop, verhuur, openbare aanbestedingen, …

peter@cepa-advocaten.be

0498 61 65 64

jan cepa advocaten

Jan Wesemael

Ik ben geboren te Aalst op 10 maart 1988 en studeerde Latijn-Wiskunde aan de DVM-Humaniora te Aalst.

 

Vervolgens behaalde ik een professionele bachelor bedrijfsbeheer, optie rechtspraktijk waarna ik via een niet te onderschatten schakelprogramma in 2014 met onderscheiding mijn diploma rechten behaalde aan de Universiteit van Gent.

 

Van oktober 2014 tot en met september 2017 was ik advocaat-stagiair bij Dubois & Fabré, Advocaten en was ik actief in verschillende rechtstakken waaronder zakenrecht, contractenrecht, arbeidsrecht, strafrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, administratief recht, consumentenrecht, handels- en vennootschapsrecht, ...

 

Ik ben gespecialiseerd in bouw- en aannemingsrecht, verzekeringsrecht, zakenrecht en bijzondere overeenkomsten (koop-verkoop, koop op plan, (handels)huur, pacht, …) en heb bijzondere interesse in het handels- en economisch recht en het vennootschapsrecht.

 

Sinds 1 oktober 2017 ben ik opgenomen op het tableau als lid van de balie van Dendermonde.

Voorkeurmateries: aansprakelijkheidsrecht (o.a. verkeer), verzekeringsrecht, zakenrecht, zakelijke zekerheden, ruimtelijke ordening, handels- en economisch recht

 

jan@cepa-advocaten.be

0472 20 48 94

ömer cepa advocaten

Ömer Koç

Ik ben geboren op 29 oktober 1993 in Sint-Niklaas. Na mijn middelbare opleiding heb ik een professionele bachelor bedrijfsbeheer (met afstudeerrichting rechtspraktijk) gevolgd aan de Karel de Grote hogeschool in Antwerpen. Vervolgens ben ik met onderscheiding afgestudeerd als Master in de rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel.

 

Tijdens mijn masteropleiding heb ik mij voornamelijk gespecialiseerd in het straf- en strafprocesrecht. Volgens het OVB-reglement kunnen vanaf 9 april 2021 enkel advocaten die een bijzondere opleiding Supralat hebben gevolgd of daarvan vrijgesteld zijn zich op de Salduz-permanentielijst inschrijven. Intussen heb ik deze opleiding gevolgd en maak ik dus deel uit van de Salduz-permanentie. Uiteraard heb ik ook andere interesses en ik ben dan ook dankbaar dat ik mijn stage kan volgen op een kantoor waar zeer veel verschillende materies worden behandeld.

 

Ik ben in januari 2022 gestart bij CEPA advocaten. Mr. Ilse de Jongh is mijn stagemeester, maar ik werk in de dossiers van alle advocaten op kantoor en leer dus de stiel van iedereen.

Voorkeurmateries: Strafrecht, verkeersrecht, verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, …

omer@cepa-advocaten.be

julie cepa advocaten

Julie
Romanus

Julie is geboren in 1997. Zij studeerde Economie-Moderne Talen, behaalde een Master Sociologie en uiteraard ook een Master Rechten.

Julie heeft ons kantoor vervoegd in april 2023.

Mr. Ilse de Jongh is haar stagemeester, maar ze werkt voor alle vennoten van het kantoor en leert dus ook haar stiel van iedereen.

Voorkeurmateries: Personen- en familierecht, Jeugdrecht en Strafrecht

 

julie@cepa-advocaten.be

maytebogaert.jpg

Mayté
Bogaert

Mayté is geboren in 1998. Zij studeerde boekhouden en informatica, nadien bedrijfsmanagement (Rechtspraktijk) en tot slot Master in de Rechten. 

Mayté is bij ons op kantoor sedert oktober 2023.

Mr. Ilse de Jongh is haar stagemeester, maar ze werkt voor alle vennoten van het kantoor en leert dus haar stiel van iedereen.

Voorkeurmateries: Strafrecht, jeugdrecht en consumentenrecht.

mayte@cepa-advocaten.be

greet cepa advocaten

Greet Van
den Branden

Greet is onze administratieve duizendpoot. Ze werkt sinds januari 2023 bij ons op kantoor en als je ons opbelt krijg jij haar meer dan waarschijnlijk aan de lijn. 

Aangezien Greet al sinds 1997 voor advocaten werkt, kent ze dus de stiel en is ze de juiste persoon op de juiste plaats.

greet@cepa-advocaten.be

bottom of page