top of page

overons

Ilse de Jongh, Peter Van Der Eecken en Jan Wesemael kennen elkaar al jaren zeer goed, zowel professioneel als persoonlijk. Vanuit die professionele en persoonlijke vriendschap is begin 2018 de idee ontsproten om een duurzame, georganiseerde samenwerking op te starten met als doel: cliëntgericht engagement en professioneel advies, zowel voor particulieren als ondernemingen.

 

Dat is ook waar CEPA voor staat: Cliënt, Engagement en Professioneel Advies.

Bij de behandeling van uw dossier streven wij steeds naar de beste en meest economische oplossing. U kunt daarbij rekenen op transparante en duidelijke communicatie, nauwkeurige opvolging van uw dossier en bijzondere expertise op gebied van bouw- en aannemingsrecht, personen- en familierecht, contractenrecht, zakenrecht, handels- en economisch recht, vennootschapsrecht, aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk recht, verkeersrecht en bemiddeling.

Onze zeer goede verstandhouding heeft daarbij als voordeel dat wij overleg plegen over alle dossiers. Dat zorgt voor een synergetische werking met een globale kijk op uw dossier, over de rechtsgebieden heen.

U kunt bij ons terecht voor de verdediging van uw belangen voor de rechtbank, maar ook voor:

 

  • Advies

  • Opmaak en nazicht van contracten

  • Bijstand bij onderhandelingen en expertises

  • Bemiddeling

  • Verdediging van uw belangen voor administratieve rechtscolleges of tuchtorganen,

  • Incasso van onbetaalde facturen

  • ...

advies

De voornaamste taak van advocaten is de mensen adviseren. Wij zijn raadslieden! Wij geven u professioneel advies in diverse materies. Om dit te kunnen doen moeten wij ons inleven in de specifieke situatie van de cliënt. Advies is maatwerk en dus is het noodzakelijk dat we de context van uw leef- en/of werkomgeving doorgronden. Daarbij leggen we de nodige dosis empathie aan de dag, maar blijven meester van de zaak om u een correct, begrijpelijk en onafhankelijk advies te geven.

bemiddeling – verzoening - dading - onderhandelen

Uiteraard zijn conflicten in bepaalde situaties onvermijdelijk. Wij engageren ons om voor u én uw probleem een gepaste oplossing te vinden. Als het kan zullen we dit doen buiten de rechtbank. Dit kan op verschillende manieren via o.a. onderhandelingen, bemiddeling, verzoening, het sluiten van een dading, …

procedure

Minnelijke regeling als het kan, procederen als het moet! Met daadkracht. Soms is een procedure onvermijdelijk. Wij staan u bij gedurende deze procedure en houden u op de hoogte van de vooruitgang en de verschillende mogelijkheden.

incasso

Debiteurenbeheer of opvolging van de betalingen van facturen is een absolute noodzaak voor elke ondernemer. Te veel openstaande facturen leidt tot destabilisering van uw bedrijf en kan financiële problemen veroorzaken die onomkeerbaar zijn.

Wij staan u daarin graag bij. Enerzijds met een analyse van uw algemene voorwaarden om toekomstige invorderingen meer kans op slagen te geven, anderzijds met de effectieve invordering van uw openstaande facturen.

bottom of page